• Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (Ε.Ι.Σ.Ε.) σχηματίστηκε το 1989 από τον Καθηγητή Δ. Κάβουρα και θεσμοθετήθηκε το 2009 ως επίσημο εργαστήριο του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Το 2019 το Εργαστήριο Ε.Ι.Σ.Ε επανιδρύθηκε ως θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

To Εργαστήριο Ε.Ι.Σ.Ε και εξειδικεύεται στην έρευνα και εκπαίδευση στους παρακάτω τομείς:

 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών και Βιολογικών Σημάτων και Εικόνων.

 • Ιατρική Πληροφορική/Ιατρική Στατιστική.

 • Τηλεϊατρική.

 • Βιοπληροφορική.

 • Ιατρική Οργανολογία.

 • Ιατρική Ρομποτική.

 • Ανιχνευτές ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων.

 • Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης 

 • Μηχανική Μάθηση

Διευθυντής του Εργαστηρίου Ε.Ι.Σ.Ε.: Αναπλ. Καθηγητής Σ. Κωστόπουλος.