Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Κάβουρας Διονύσης

Ομότιμος Καθηγητής

Call: +30 210 538-7312

Email: cavouras@uniwa.gr

Βεντούρας Ερρίκος

Καθηγητής

Call: +30 210 538-5733

Email: ericvent@uniwa.gr

Ασβεστάς Παντελής

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Call: +30 210 538-5375

Email: pasv@uniwa.gr

Γκλώτσος Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Call: +30 210 538-7304

Email: dimglo@uniwa.gr

Καλατζής Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Call: +30 210 538-5369

Email: ikalatzis@uniwa.gr

Κωστόπουλος Σπύρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Call: +30 210 538-7305

Email: skostopoulos@uniwa.gr

Αθανασιάδης Μανώλης

Επίκουρος Καθηγητής

Call: +30 210 538-7307

Email: mathan@uniwa.gr