Υποδομή

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας διαθέτει τους ακόλουθους χώρους στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Αίθουσα Κ10.120

Αίθουσα εξοπλισμένη με:

 • 20 υπολογιστές
 • 1 προβολικό μηχάνημα
 • Εκπαιδευτικό σύστημα αξονικής τομογραφίας
 • Εκπαιδευτικό σύστημα υπερηχογραφίας

για τη διδασκαλία μαθημάτων Βιοϊατρικής Πληροφορικής.

Αίθουσα Κ10.117

Αίθουσα εξοπλισμένη με:

 • 11 ψηφιακούς παλμογράφους
 • 11 αναλογοψηφιακά εκπαιδευτικά συστήματα
 • 18 ψηφιακά πολύμετρα
 • 12 προσμοιωτές καρδιάς

για τη διδασκαλία μαθημάτων ηλεκτρονικής και υποστήριξη δραστηριοτήτων ρομποτικής.

Αίθουσα Κ11.131

Αίθουσα χρησιμοποιείται ως γραφείο καθηγητών. Περιλάμβάνει:

 • 3 προσωπικούς υπολογιστές
 • Κεντρικό εξυπηρετητή
 • Ψηφιακό παλμογράφο
 • Αναλογοψηφιακό εκπαιδευτικό σύστημα, Προσομοιωτή καρδιάς
Αίθουσα Κ11.132

Αίθουσα χρησιμοποιείται ως γραφείο καθηγητών. Περιλάμβάνει:

 • 4 προσωπικούς υπολογιστές
 • Σύστημα οπτικής μικροσκοπίας
 • Θερμική κάμερα