Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Τα μέλη του Εργαστηρίου Ε.Ι.Σ.Ε συμμετέχουν στη διδασκαλία των ακόλουθων μεταπτυχιακών μαθημάτων:

«Βιοϊατρική Μηχανική & Τεχνολογία» – Biomedical Engineering & Technology»: Διεθνές Π.Μ.Σ. στην αγγλική γλώσσα

 • Bioinformatics
 • Biomedical Instrumentation
 • Biostatistics
 • Machine Learning in Medicine and Biology
 • Medical signal and image processing
 • Optical Microscopy
 • Research methodology
 • The Biomedical engineering industry sector I
 • The Biomedical engineering industry sector ΙI
 • The science of biomedical engineering

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»  (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊτρικής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)

 • Μαθηματικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στις Σύγχρονες Βιοεπιστήμες
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τις άλλες Βιοεπιστήμες
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη Σύγχρονη In Vivo Διαγνωστική, την Τηλεϊατρική και Εξατομικευμένη Ιατρική
 • Βιοϊατρικά Ηλεκτρονικά και Ιατρική Οργανολογία, Εμβιομηχανική, Προσθετικές Διατάξεις
 • Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική  (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Ιατρική Στατιστική, Πληροφορική και  Επεξεργασία Εικόνας