Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Τα μέλη του Εργαστηρίου Ε.Ι.Σ.Ε συμμετέχουν στη διδασκαλία των ακόλουθων μεταπτυχιακών μαθημάτων:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»  (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊτρικής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
  • Μαθηματικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στις Σύγχρονες Βιοεπιστήμες
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τις άλλες Βιοεπιστήμες
  • Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη Σύγχρονη In Vivo Διαγνωστική, την Τηλεϊατρική και Εξατομικευμένη Ιατρική
  • Βιοϊατρικά Ηλεκτρονικά και Ιατρική Οργανολογία, Εμβιομηχανική, Προσθετικές Διατάξεις
  • Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική  (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Ιατρική Στατιστική, Πληροφορική και  Επεξεργασία Εικόνας