Διεύθυνση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: rabaz@upatras.gr

Ραβαζούλα Παναγιώτα

Ιατρός - Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών