Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω Κτίριο Κ11, 1ος Όροφος, Γραφείο Κ11.132

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τel: +30 210 538-5369

Email: ikalatzis@uniwa.gr

Καλατζής Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας, ασχολούμενος με θέματα σχετικά με επεξεργασία τομογραφικής εικόνας στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών καθώς και με ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων στην ιατρική.

Σήμερα είναι Αναπληρωτής Kαθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο γνωστικό πεδίο της Επεξεργασίας και Ανάλυσης Ιατρικών Σημάτων και Εικόνων. Επίσης, είναι ή ήταν επί σειρά ετών συνεργαζόμενος διδάσκων καθηγητής σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΤΕΙ Αθήνας σε θέματα σχετιζόμενα με ιατρική στατιστική, αναγνώριση προτύπων και επεξεργασία βιοϊατρικού σήματος και εικόνας.

Έχει δημοσιεύσει 56 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με δείκτη απήχησης, 103 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών ή εθνικών συνεδρίων, 1 ακαδημαϊκό βιβλίο και 2 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία. Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με πάνω από 550 ετεροαναφορές όλων των συγγραφέων (h-index=13). Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα επιδοτούμενα από την ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιστημονικά υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής και είναι συγγραφέας του ακαδημαϊκού βιβλίου «Αλγοριθμικός Προγραμματισμός σε Περιβάλλον MATLAB», εκδ. Ι. Σιδέρης 2016.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με εφαρμογές ανάπτυξης αλγορίθμων στο πεδίο της επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικού σήματος και εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, ως μέλος του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ) του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Βιογραφικό