Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω Κτίριο Κ11, 1ος Όροφος, Γραφείο Κ11.132

Στοιχεία Επικονωνίας

Τel: +30 210 538-5375

Email: pasv@uniwa.gr

Ασβεστάς Παντελής

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Σύντομο Βιογραφικό

Eρευνητική δραστηριότητα

 • Ιατρική πληροφορική με έμφαση στην ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων.
 • Ανάπτυξη γραμμικών και μη-γραμμικών τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων.
 • Αυτόματη ευθυγράμμιση και σύντηξη πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων με μεθόδους ολικής βελτιστοποίησης.
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων (ΕΕG, ECG, μυογραφικά σήματα κ.λπ.).
 • Οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων.
 • Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης.

Δημοσιεύσεις

 • 47 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • 69 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, εθνικών επιστημονικών περιοδικών και κεφάλαια ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων.

Διδασκαλία Μαθημάτων

Βιογραφικό

Εκπαίδευση

 1. 2001

  Διδακτορικό Δίπλωμα

  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.
 2. 1996

  Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

Επαγγελματική Εμπειρία

 1. 2018 - παρόν
  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 2. 2014-2018
  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε., ΤΕΙ Αθήνας
 3. 2013-2014
  Καθηγητής Εφαρμογών
  Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε., ΤΕΙ Αθήνας
 4. 2009-2013
  Καθηγητής Εφαρμογών
  Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
 5. 1996-2008
  Αυτοαπασχολούμενος σε ερευνητικά έργα